Uwagi do Rozdziału 3 (Broker Ubezpieczeniowy) projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Uwagi do Rozdziału 3 (Broker Ubezpieczeniowy) projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń złożone w dniu 5.12.2017r. do Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

Uwagi do Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych przesłali w ramach konsultacji ustawy o dystrybucji ubezpieczeń do Ministra Rozwoju i Finansów wstępne uwagi do projektu wraz z materiałami zawierającymi koncepcje implementacji dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD).

Zapraszamy na studia podyplomowe

Studia skierowane są do osób aktywnych zawodowo związanych z rynkiem usług finansowych, w szczególności usług ubezpieczeniowych.
Oferta studiów podyplomowych adresowana jest do: pracowników zakładów ubezpieczeń, pośredników ubezpieczeniowych oraz odszkodowawczych, osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem w podmiotach gospodarczych, osób zarządzających rozwojem programów bancassurance, osób zarządzających rozwojem produktów ubezpieczeniowych.