Szkolenia organizowane przez gortbusiness.pl

Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych informuje, że objęła swoim patronatem cykl szkoleń poświęconych ubezpieczeniom komunikacyjnym organizowanych przez Gort Business Service Piotr Gortatowicz.

gortbusiness.pl

Gort Business Service organizuje w roku 2016 dwa projekty szkoleniowe.

1) Tajemnice ubezpieczeń komunikacyjnych.

Ośmiodniowe szkolenie podzielone na cztery dwudniowe sesje porusza spectrum tematów związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Pogłębione wiedza produktowa, zarządzanie szkodowością, warsztaty z budowy taryf i składek, orzecznictwo sądowe, likwidacja szkód w praktyce, nowoczesne rozwiązania IT.

Adresaci:

Brokerzy, underwriterzy, sprzedawcy, osoby związane już z tematyką ubezpieczeń komunikacyjnych, chcące pogłębić ją i poznać jeszcze lepiej.

Szczegółowe informacje:

http://www.gortbusiness.pl/szkolenia/tajemnice-ubezpieczen-komunikacyjnych/

2) Ubezpieczenia flot w praktyce.

To dwudniowe szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy dotyczącej ubezpieczeń dla flot. Dużo praktycznych rozwiązań, przydatnych szczególnie w dobie spodziewanych podwyżek cen. Jak oszczędzić na składkach na twardniejącym rynku.

Adresaci:

Brokerzy, menedżerowie flot i underwriterzy związani z tematyką ubezpieczeń flotowych.

Szczegółowe informacje:

http://www.gortbusiness.pl/szkolenia/ubezpieczenia-flot-w-praktyce/

Wśród prowadzących znajdą się: Magdalena Barcicka (Komisja Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU, TUW „TUW”), Przemysław Bona (Generali), mec. Andrzej Chróścicki (kancelaria prawna), Piotr Gortatowicz (Marsh), Jarosław Matusiewicz (Uniqa), Anna Piosik (Orange).

Dla członków PIBUiR, którzy zgłoszą się na szkolenia korzystając z formularzy przygotowanych przez Izbę, przysługuje dodatkowe 5% zniżki od cen proponowanych przez organizatora.

Materiały do pobrania:

Informacja_PIBUiR.pdf

Informacja o szkoleniach
format: pdf, wielkość pliku: 92.8K, data: 04.12.2016, 429 pobrań

Formularz_zgłoszenia_Izba_Brokerów_ubezpieczenia_flot_w_praktyce.pdf

Formularz zgłoszenia uczestnictwa
format: pdf, wielkość pliku: 252.7K, data: 04.12.2016, 367 pobrań

Formularz_zgłoszenia_Izba_Brokerów_tajemnice_ubezpieczeń_komunikacyjnych.pdf

Formularz zgłoszenia uczestnictwa
format: pdf, wielkość pliku: 252.1K, data: 04.12.2016, 371 pobrań